Kvinnefokus

NCE Raufoss kvinnefokus er et nettverksforum rettet mot kvinnelige lederkandidater, kvinner med faglige ambisjoner og kvinnelige ledere innen NCE-bedriftene. Målet er å skape utviklingsmuligheter for kvinner med ambisjoner i industrimiljøet.

NCE Raufoss kvinnefokus skal:

• Bidra til å få frem kvinnelige ledere på alle nivåer i NCE-bedriftene.
• Bidra til å få frem kvinnelige styremedlemmer til NCE-bedriftene.
• Bidra til rekruttering av kvinner til NCE-bedriftene.
• Motivere frem videreutdanning på master- og doktorgradsnivå.
• Tilrettelegge praktisk for at kvinner kan delta som ledere.
• Bidra til å holde på kvinnelige ledere.