NCE Raufoss Kvinnearena

NCE Raufoss Kvinnearena er et nettverksforum rettet mot alle kvinner i NCE-bedriftene. NCE Raufoss Kvinnearena ønsker å skape gode rammer og utviklingsmuligheter for kvinnene som jobber i miljøet, og bruke kvinnenettverket for rekruttering av flere kvinner til industrimiljøet.

NCE Raufoss Kvinnearena skal bidra til:

  • Bidra til økt bevissthet om viktigheten av mangfold i NCE Raufossbedriftene
  • Bidra til rekruttering av kvinner
  • Bidra til å skape økt bevissthet rundt karriere og karrieremuligheter
  • Bidra til å få frem kvinnelige styremedlemmer og kvinnelige ledere på alle nivåer i NCE Raufossbedriftene
  • Motiverer og inspirere kvinner til å ta videre utdanning utover dagens nivå
  • Skape en arena for å knytte kontakter i jobbsammenheng, men også privat
  • Skape en arena der man kan bli kjent med hele NCE-klyngens arbeidsområde

Se rekrutteringsfilmen "NCE Raufoss trenger deg"