Prosjektgruppen

Prosjektgruppen planlegger og gjennomfører ulike samlinger, kurs og aktiviteter i regi av NCE Raufoss kvinnearena.

Gruppen består av representanter fra noen av NCE-bedriftene på Raufoss:

Kari-Anne Haug, VP Metall
Ingjerd Synstelien, Benteler Aluminium Systems Norway
Kristrun Dahl, Nammo
Margrethe Skattum, Plastal
Gro Tollefsrud Fjeld, Mustad Autoline
Linda Nyquist-Evenrud, Kongberg Automotive
Silje Aschehoug, SINTEF Raufoss Manufacturing
Kari Broberg, SINTEF Raufoss Manufacturing
Emma Østerbø, SINTEF Raufoss Manufacturing